thiên nga đạp nước ở bình dương
Dự án tiêu biểu Th11 01
By Đồ Chơi Vinaco 0 Comments

Đồ chơi Vinaco bàn giao và chạy thử 2 thiên nga đạp nước, thuyền đạp vịt tới anh Thắng ở Bình Dương.

Đồ chơi Vinaco đạp thử Thuyền đạp vịt trước khi bàn giao tới khách hàng

>>>Xem thêm: Thiên nga đạp nước, thuyền đạp vịt, thuyền đạp nước loại tiêu chuẩn, loại cơ bản, loại đặc biệt Đồ Chơi Vinaco trực tiếp sản xuất

Đồ Chơi Vinaco

 

Leave a Comment

Your email address will not be published.