thiên nga đạp nước ở Quảng Ninh 4
Dự án tiêu biểu Th6 04
By Đồ Chơi Vinaco 0 Comments

Đồ chơi Vinaco bàn giao 4 thiên nga đạp nước tiêu chuẩn và 2 thuyền 4 chỗ Composite ở khu sinh thái Khe Chè Cẩm Phả Quảng Ninh.

Ngoài Thiên nga đạp nước, thuyền 4 chỗ Composite Vinaco còn cung cấp cho khu sinh thái Khe Chè 2 thuyền Kayak 2 chỗ ngồi.

Khách du lịch sử dụng thuyền đạp vịt, cano 4 chỗ ở khu sinh thái

Thiên nga đạp nước ở Khe Chè Quảng Ninh 2

Thiên nga đạp nước ở Khe Chè Quảng Ninh 1

Cano 4 chỗ ở Khe Chè Quảng Ninh 1

Đồ Chơi Vinaco

Leave a Comment

Your email address will not be published.